Contra Bolkestein e.a. over zogenaamde Christelijke waarden

In Oktober 2015 publiceerden Frits Bolkestein e.a. “De succesvolle mislukking van Europa” , een selectie uit de inzendingen voor hun prijsvraag ‘Heeft de teloorgang van het Christendom het (zelf)vertrouwen in de Europese cultuur ondermijnd?’

Mijn afgekeurde inzending is op deze blog in de pagina “Nederlandse artikelen”. Ik vind dat politii zich bezig moeten houden met het handhaven van normen maar weg moeten blijven van waarden. Claims van Bolkestein e.a. dat Europa steunt op Christelijk-Joodse-Griekse waarden zijn een foute stok om Moslims mee te slaan en leiden tot gevaarlijke vormen van nationalisme.

  1. J. Kol
    June 19, 2021 at 5:07 pm

    Beste Eduard, het is politiCi groeten uit een ver verleden, Jacob Kol

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: