Home > Uncategorized > NRCHandelsblad over de herverkiezing van Bush

NRCHandelsblad over de herverkiezing van Bush

Bush

Amerikanen stammen van Mars; Europeanen van Venus. Europeanen vinden zichzelf subtiel en genuanceerd. Ze willen onderhandelen, diplomatie bedrijven en conflicten oplossen langs juridische weg. Amerikanen zijn sceptischer en kunnen niet vertrouwen op overleg en diplomatie in de strijd tegen gewetenloze terroristen. En Amerikanen herinneren zich nog hoe diplomatie niet hielp in 1914, bij het verdrag van Versailles na de eerste Wereldoorlog, en bij de pogingen om de terrorist Hitler af te kopen in Munchen.

De beeldspraak Mars-Venus van Robert Kagan geeft de kern van het conflict tussen Amerika en Europa goed weer, en mijn keuze is dan voor Amerika. President Bush heeft de wereldoorlog tegen het terrorisme niet gewenst en niet veroorzaakt, maar hij heeft nu de plicht om de vrije wereld zo goed mogelijk te verdedigen. Misschien dat ooit de Verenigde Naties daarbij beter kunnen helpen dan op dit moment, maar niet in de huidige vorm.

Bush is ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de Moslims in vrijheid en tolerantie wil leven . Hij werkt harder om respect uit te dragen tegenover de Islam dan sommige Europese politici. Zijn militair leiderschap heeft al meer vrijheid gebracht in twee Moslim-staten. Stuurlui aan de wal zouden het ongetwijfeld beter doen – maar hadden wel fout voorspeld dat de oorlog in Afghanistan een tweede Vietnam zou worden en dat de bevrijding van Irak honderdduizenden gesneuvelde soldaten zou eisen. Als de wereld na 11 september iets vrijer en veiliger is geworden, komt dat niet door de VN of door de EU, maar door de visie van President Bush. Was ik Amerikaan, dan kreeg hij mijn stem – niet omdat hij foutloos is, maar omdat hij leiding geeft aan de vrije wereld in de strijd tegen het terrorisme.

Eduard Bomhoff is hoogleraar aan de Monash Universiteit in Kuala Lumpur

Advertisement
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: